แผนที่ตั้งร้าน

54, อารีย์ 5 ฝั่งเหนือ, แขวง สามเสนใน, เขต พญาไท, กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (+66)20 476 467 ต่อ 11