การเปลี่ยนและคืนสินค้า

ขั้นตอนการคืนสินค้าและเงื่อนไข

*สินค้าที่มีการลดราคาหรือร่วมรายการต่างๆหรือไม่ได้ซื้อในราคาเต็มทางเราขอสงวนสิทธิ์ สามารถแจ้งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นๆได้ค่ะ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 0909 279 707, 020 476 467 หรือที่ ca@oandb.store และส่งคืนภายใน 30 วันหลังจากเซ็นต์รับสินค้า พร้อมแจ้งรายละเอียดสินค้าที่จะส่งคืน
 2. ส่งสินค้ากลับโดยใช้กล่องเดิมและปิดกล่องให้เรียบร้อย พร้อมปะหน้ากล่องพัสดุด้วยใบธุรกิจตอบรับที่แนบมาให้
 3. นำพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์เท่านั้น เป็นแบบลงทะเบียนตามที่ระบุในใบธุรกิจตอบรับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น
 4. แจ้ง Tracking number กลับมาที่เรา ที่เบอร์ 0909 279 707, 020 476 467 หรือที่ ca@oandb.store

*คืนสินค้าฟรีตามเงื่อนไขการคืนสินค้าด้านล่าง
*สินค้าทุกประเภทสามารถเปลี่ยนได้ฟรี 1 ครั้ง โดยครั้งต่อไปลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มอีกครั้งละ 100 บาท/ชิ้น

เงื่อนไขการรับคืนสินค้าทาง O&B

*สินค้าที่มีการลดราคาหรือร่วมรายการต่างๆ หรือไม่ได้ซื้อในราคาเต็มทางเราขอสงวนสิทธิ์ สามารถแจ้งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นๆได้ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ทางเราขออนุญาตไม่ทำการคืนเงินค่าสินค้านะคะ ถ้า

 1. สินค้าที่ส่งกลับมามีร่องรอยการใช้งานหรือไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่งไป หรือไม่มีถุงผ้าและ tag กลับมา
 2. ตราที่ประทับบนกล่องส่งสินค้าคืนมีอายุเกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเซ็นต์รับสินค้าปลายทาง ยึดตามวันเวลาที่ระบุจากไปรษณีย์เป็นหลัก
  *หากทางเราตรวจสอบสินค้าแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสินค้าและไม่ส่งสินค้ากลับ โดยทางลูกค้าต้องมารับสินค้าคืนเองที่สำนักงานของ O&B โชว์รูมอารีย์ ซ.5 ฝั่งเหนือ กทม.
 3. เมื่อทางเราได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้าเต็มจำนวนกลับไปตามเลขที่บัญชีที่ท่านให้ไว้ในใบคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ

*เงื่อนไขทั้งหมดในการคืนสินค้า การตัดสินจากทาง O&B ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
*การรับประกันสินค้า (สินค้าประเภทรองเท้าจะอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันนะคะ)
สินค้าประเภทกระเป๋าที่ซื้อจาก O&B จะมีการรับประกันสินค้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับสินค้านะคะ
ยกเว้นสินค้าลดราคาหรือสินค้าที่ไม่ได้ซื้อในราคาเต็ม(เราจะคำนวณจากวันที่จัดส่ง +เพิ่ม7วัน=วันที่ได้รับสินค้า เช่น จัดส่งวันที่ 1 มกราคม ลูกค้าจะได้รับประกันสินค้าถึงวันที่ 1 เมษายน+7 วัน คือวันที่ 8 เมษายน นะคะ)

การรับประกันสินค้าครอบคลุม กรณีตามหัวข้อด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ

 1. ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อผ่านจากทาง O&B เท่านั้น มีใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้า หรือ แจ้งชื่อผู้สั่งสินค้าได้ครบถ้วน
 2. ในกรณีที่ - อะไหล่ชำรุด ซิปมีปัญหา ทางเราจะซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้ทางลูกค้านะคะ
  ซับในฉีกขาด หรือรอยเย็บฉีกหรือแตก ทางเราจะซ่อมหรือเปลี่ยนซับใหม่ให้ทางลูกค้านะคะ
 3. หากเป็นกรณีที่นอกเหนือจากที่กล่าวทาง O&B ขออนุญาตพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะคะ

* หากเป็นกรณีที่กระเป๋าเกิดรอยเปื้อน หนังฉีกขาด หรือมีรอยเนื่องจากการใช้งาน
กรณีนี้ทางเราขออนุญาตไม่ครอบคลุมในเงื่อนไขการรับประกันนะคะ
*สินค้าที่ไม่มีการแจ้งคืนกลับมาภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า จะไม่มีการคืนเงินค่าสินค้าในทุกกรณีนะคะ
*เงื่อนไขทั้งหมดในการรับประกันสินค้า การตัดสินใจจากทาง O&B ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

ขั้นตอนการคืนสินค้า

 1. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 0909 279 707, 020 476 467 หรือที่โชว์รูมอารีย์ ซ.5 ฝั่งเหนือ กทม. และส่งคืนภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า พร้อมแจ้งรายละเอียดสินค้าที่จะส่งคืน
 2. ส่งสินค้ากลับโดยใช้กล่องเดิมและปิดกล่องให้เรียบร้อย พร้อมปะหน้ากล่องพัสดุด้วยใบธุรกิจตอบรับที่แนบมาให้
 3. นำพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์เขตเท่านั้น เป็นแบบลงทะเบียนตามที่ระบุในใบธุรกิจตอบรับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น
 4. แจ้ง Tracking number กลับมาที่เรา ที่เบอร์ 0909 279 707, 020 476 467 หรือที่ ca@oandb.store

หากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางเราโดยได้รับใบยืนยันการสั่งสินค้าทางอีเมลแล้ว
ทางเราถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการ การสั่งซื้อ และคืนสินค้าทั้งหมดเหล่านี้