การดูแลรักษาสินค้า

SHOES AND BAGS

  • All types of leather, synthetic and other materials, including metal accessories, react to humidity and may cause permanent wear and tear.
  • Avoid getting it wet and avoid exposure to direct light and heat.
  • Avoid contact with oily substances, cosmetics or solvents.
  • Care should be taken when wearing light coloured garments and when storing products with different colours, as the colours may transfer onto each other.
  • Avoid excessive fiction and overexposure to direct light as colour fading may occur.
  • When not in use, store in a protective bag in a cool, dry place.

สำหรับรองเท้ารุ่น Audrey soft ballerinas

แนะนำให้ใช้เฉพาะน้ำเปล่าลูบๆที่รองเท้า ไม่ต้องใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดนะคะ ใช้น้ำลูบด้วยมือได้เลยค่ะ หนังแกะจะซึมน้ำ จากนั้นให้ใช้ไดร์เป่าแห้งได้เลยนะคะ