การดูแลรักษาสินค้า

SHOES AND BAGS

  • หนังทุกประเภท รวมถึงวัสดุอื่นๆ เช่นส่วนประกอบที่เป็นโลหะ จะมีการตอบสนองต่อความชื้น และอาจก่อให้เกิดรอยการสึกกร่อนหรือขาดอย่างถาวร
  • ควรหลีกเลี่ยงตัวสินค้าจากความเปียกชื้น และควรหลีกเลี่ยงการเก็บสินค้าในที่ที่ได้รับความร้อนหรือแสงแดดโดยตรง
  • ควรหลีกเลี่ยงสินค้าจากสารประเภทน้ำมัน, เครื่องสำอางค์ หรือ ตัวทำละลายต่างๆ
  • ควรระวังในส่วนของการใส่เสื้อผ้าสีอ่อนและการใช้สินค้าที่เป็นสีสัน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการสีตกได้
  • ควรหลีกเลี่ยงการได้รับแสงแดดโดยตรงหรือมากเกินไป อาจทำให้สีของสินค้าจางลงได้
  • เมื่อไม่มีการใช้งานสินค้า ควรเก็บสินค้าไว้ในถุงเก็บสินค้าให้อยู่ในสถานที่ที่แห้งและอากาศถ่ายเท

การทำความสะอาดรองเท้ารุ่นตระกูล Audrey และ Hepburn

แนะนำให้ใช้เฉพาะน้ำเปล่าลูบๆด้วยมือที่รองเท้า หนังแกะจะซึมน้ำ จากนั้นให้ใช้ไดร์เป่าแห้งหรือตากพักลมให้แห้ง ควรหลีกเลี่ยงการตากสินค้าไว้ในที่ที่ได้รับแดดโดยตรง